DIENSTVERLENING

Deskundigheid
Als vermogend persoon en/of eigenaar van een onderneming weet u dat het beheer van uw kapitaal en onderneming veel tijd en deskundigheid vergt.  U hecht waarde aan de instandhouding van uw vermogen, niet alleen voor uzelf, maar ook voor volgende generaties.

Daarom bent u op zoek naar een deskundige, betrouwbare en betrokken partner die uw financiŽle belangen - in de breedste zin van het woord - kan behartigen. In Q-Capital vindt u een partner die deskundigheid, maatwerk en pro-activiteit combineert met vertrouwen, integriteit en onafhankelijkheid.

Q-Capital biedt u de expertise die normaal alleen bij professionele financiŽle instellingen aanwezig is. Wij toetsen hetgeen u wordt aangeboden en gaan na of deze aanbieding past in de afgesproken doelstellingen.

Door een ervaring van ruim 25 jaar in accountancy en bankbedrijf hebben we voldoende kennis en ervaring om uw wensen en behoefte te koppelen aan de bestaande mogelijkheden.  In het bijzonder de problematiek van vermogensbegeleiding, de financiŽle begeleiding van de ondernemer en de bedrijfsopvolging van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.  Juist de totale en vaak complexe vermogensvraagstukken van ondernemersfamilies hebben onze aandacht.

Integriteit
Integriteit staat voor eerlijkheid, ongeschonden en openheid. Wij hebben maar ťťn belang en dat is uw belang.

Onafhankelijkheid

Alleen vanuit volledige onafhankelijkheid kan onze professionaliteit worden gewaarborgd in Q-Capital en biedt transparantie in advisering en honorering. Daarbij kunt u erop rekenen dat alle vormen van belangenverstrengeling worden voorkomen.

Q-Capital opereert geheel zelfstandig en onafhankelijk. De enige afspraken over vergoedingen die wij maken, zijn die met onze cliŽnten. Op deze wijze kunnen wij op een objectieve manier selecties doorvoeren en vermijden wij elke schijn keuzes te maken die niet in uw belang zijn.

CoŲrdinatie en advies
Q-Capital heeft een coŲrdinerende en adviserende rol in al uw financiŽle vraagstukken. Wij zitten om de tafel met uw accountant, fiscalist, notaris, bankier, advocaat en andere adviseurs en treden daarbij op als partner. Wij vormen een buffer tussen u en de financiŽle instellingen met wie u zaken doet. De begrippen onafhankelijkheid, vertrouwen en integriteit zijn essentieel om onze rol als spreekbuis en geweten van onze cliŽnten optimaal te kunnen vervullen.

U heeft uw vermogen met veel inspanning en met grote zorgvuldigheid opgebouwd. U mag van ons minimaal een vergelijkbare inspanning en zorgvuldigheid verwachten waar het gaat om het beheer van uw vermogen en de begeleiding van uw financiŽle en organisatorische vraagstukken.

In verband met onze kennis van de diverse branches, bedrijfseconomische- en financiŽle kennis wordt Q-Capital door ondernemers gevraagd om als Ďklankbordí te fungeren in hun bedrijfsvoering en bij het nemen van beleids- en strategiebeslissingen. Door regelmatig met elkaar te Ďsparrení wordt u als ondernemer geholpen in het onderbouwd nemen van uw beslissingen.

Rapportage
Om een volledig beeld van de ontwikkeling van uw vermogen te krijgen, kunt u periodiek een vermogensoverzicht ontvangen. Daarnaast worden periodiek de ontwikkelingen in een persoonlijk gesprek geŽvalueerd.

Dankzij de evaluatie kunt u een juiste inschatting maken van de ontwikkelingen van uw vermogen. Hierbij besteden wij tevens aandacht aan de rendementsbijdrage.
Copyright © 2012-2019 Q-Capital. Alle rechten voorbehouden.
VERMOGENS- EN

BEDRIJFSBEGELEIDING
NL | EN
NIEUWS


Voor een second opinion kunt u direct contact met ons opnemen.

Telefoon: +31 (0)6 1007 4043
E-mail: info@q-capital.nl
Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring